Hemmax AUTOREPARATUR EMAJL PROFFESIONAL

Za delimičnu ili kompletnu reparaciju motornih vozila.

Upotreba:

Nanosi se prskanjem u dva sloja. Za razređivanje i pranje alata koristi se autoreparatur razređivač. Površina za nanošenje treba da bude čista, suva, bez prašine i masnoće.

Paleta boja:

Bela i crvena

Izdašnost:

Sa 1 kg može se premazati 8 – 10 m² u jednom sloju. Zavisno od temperature sredine suši se za 3-4 časa.

Rok upotrebe i skladištenje:

36 meseci u originalnoj ambalaži.

Vrsta pakovanja:

3,5 l