Autoreparatur emajl

Hemmax Uljani razređivač
јул 20, 2018
Poliuretanska podloga
јул 20, 2018

 

 

 

 

Autoreparatur emajl

Za lepši izgled vašeg automobila.

Opis:

Koristi se za delimičnu ili kompletnu reparaciju motornih vozila.

Sastav:

Izrađen je na bazi visokokvalitetnih sintetičkih alkidnih smola, organskih i neorganskih pigmenata, razređivača i odgovarajućih aditiva

Upotreba:

Nanosi se prskanjem u dva sloja. Za razređivanje i pranje alata koristi se autoreparatur razređivač. Površina za nanošenje treba da bude čista, suva, bez prašine i masnoće.

Izdašnost:

Sa 1 kg može se pokriti 8 - 10 m² u jednom sloju. .

Rok upotrebe:

2 godine u originalnoj ambalaži. .