Autoreparatur emajl

Hemmax Uljani razređivač
јул 20, 2018
Poliuretanska podloga
јул 20, 2018

 

 

Autoreparatur emajl proffesional

Bela i crvena.

Opis:

Za delimičnu ili kompletnu reparaciju motornih vozila.

Sastav:

Izrađen je na bazi visokokvalitetnih sintetičkih alkidnih smola, organskih i neorganskih pigmenata, razređivača i odgovarajućih aditiva

Upotreba:

Nanosi se prskanjem u dva sloja. Za razređivanje i pranje alata koristi se autoreparatur razređivač. Površina za nanošenje treba da bude čista, suva, bez prašine i masnoće.

Izdašnost:

Sa 1 kg može se pokriti 8 - 10 m² u jednom sloju. Zavisno od temperature sredine suši se za 3-4 časa.

Rok upotrebe:

36 meseci u originalnoj ambalaži.

Vrsta pakovanja:

3,5 l.