Cool Akrilna osnovna boja za drvo

Cool Emajl lak
јун 13, 2018
Emajl Lak
јун 10, 2018

 

 

 

Cool Akrilna osnovna boja za drvo

Ekološka opcija za zaštitu i dekoraciju drvenih površina.

Opis:

Akrilni osnovni premaz na vodenoj bazi za zaštitu drvenih površina za unutrašnju i spoljašnju primenu. Izrađen je od akrilnih veziva, pigmenata i aditiva. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem na čistu, suvu i obrušenu površinu na temperaturi +10°C - 25°C. Za razređivanje (5-10%) i pranje alata koristi se pijaća voda.

Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač R 306 .

Sušenje:

Na dodir 6-8 sati.
Za nanošenje narednog sloja 24 h.

ČUVATI OD SMRZAVANJA
Mere opreza:
Čuvati van domašaja dece. Izbegavati kontakt sa kožom i očima ali ukoliko do toga dođe odmah isprati vodom i sapunom.

Potrošnja:

suvo na dodir za 30min. Za nanošenje narednog sloja 4 - 6h.

Rok upotrebe:

24 meseci u originalnoj ambalaži na +5°C – 25°C.