Lepak za pločice 011

Glet masa
јул 20, 2018
Lepak za pločice 016
јул 20, 2018

 

 

Lepak za pločice 011

Pakuje se u ambalažnom pakovanju od 25 kg.

Opis:

COOL 011 je lepak za keramičke pločice izradjen na bazi hidrauličnih veziva, sintetičkih veziva, specijalnih aditiva i filera. Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za lepljenje neupijajuće pločice na čvrste zidne, podne i fasadne površine (izradjene od maltera na bazi cementa, kreča i betona) visoke čvrstoće, dobre prionljivosti.

Upotreba:

Podloga na kojoj se polažu keramičke pločice mora biti čvrsta, suva, čista, nesmrznuta, nosiva, bez masnoća i soli. Neravne podloge moraju biti sanirane. Veće neravnine ispuniti sa COOL 011 lepkom za keramičke pločice. Za upijajuće podloge, pre nanošenja lepka površine obavezno grundirati COOL IMPREGNACIJOM (po preporuci proizvodjača). Priprema mase: Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 6,5 - 7 lit. vode, ručno ili elektromešačem, dok masa ne postane homogena, bez grudvica. Prah dodavati lagano i uz stalno mešanje. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovno intenzivno promešati i po potrebi dodati vode do odgovarajuće konzistencije lepka. Pripremljenu smešu lepka treba utrošiti u roku od 2 - 3 sata zavisno od uslova rada. Način primene: Lepak za keramičke pločice COOL 011 se nanosi nazubljenom gletaricom. Postupak je da se prvo ravnom stranom gletarice nanese lepak, a potom se nanešena masa razvuče nazubljenom stranom gletarice sa dubinom zuba od 4 do 6 mm pri lepljenju pločica normalnih veličina od 10 do 20 cm. Za lepljenje pločica većih dimenzija koristi se alat sa većom dubinom zuba. Pokrivena površina pločice lepkom mora biti najmanje 65%. Nakon postavljanja pločice, alat odmah isprati vodom. Praznine - fuge izmedju zidnih pločica nakon 24 h, a podnih nakon 48 h ispuniti COOL masom za fugovanje. Otvoreno vreme nanešenog lepka pri normalnim uslovima 23°C i relativne vlaznosti vazduha 60% iznosi 20 min. Pre lepljenja upijajuće keramičke pločice i standardne pločice potopiti u vodu. Optimalna radna temperatura prilikom ugradnje pločica treba biti u opsegu od +5 do +30°C. Povišena vlaga i niske temperature produžavaju vreme sušenja lepka. Dilatacijske spojeve popuniti trajno elastičnim kitom. Vreme sušenja od lakog do punog opterećenja je od 24h do 8 dana.

Izdašnost:

Lepljenje: 2,5–4,0 kg/m² u zavisnosti od kvaliteta podloge, pločica, tehnike i debljine nanosa. .

Rok upotrebe:

Najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje u fabrički zatvorenoj ambalaži, u suvim i provetrenim prostorijama na temperaturi od +5 do +30°C. Sadržaj rastvorljivog Cr (VI) u proizvodu je manji od 0,0002% u okviru roka i uslova lagerovanja koje propisuje proizvodjač. .

Vrsta pakovanja:

5 kg i 25 kg.