Podloga za lak parket

NC 016
фебруар 18, 2019
Fasadni uljani premaz
фебруар 18, 2019

 

 

COOL PODLOGA ZA LAK ZA PARKET

Pre upotrebe COOL LAKA ZA PARKET NA VODENOJ BAZI preporučuje se COOL PODLOGA ZA LAK ZA PARKET.

Opis:

Namenjena je za pripremu parketa i drugih drvenih površina pre nanošenja završnog laka za parket.

Sastav:

Izrađena je od poliuretana, pigmenata i aditiva. Razređenje: 5-10% vodom.

Upotreba:

Nanosi se u jednom sloju valjkom ili četkom na temperature od 10°-25°C. Parket mora biti suv, bez voska, prašine i masnoće. Za pranje alata koristi se voda. Sušenje: Potpuno suvo za 2-3 sata. Nakon toga obavezno brušenje. Potrošnja: 5-7 m²/l u jednom sloju.

Mere opreza:

ČUVATI OD SMRZAVANJA. Mere opreza: Čuvati van domašaja dece. Izbegavati kontakt sa kožom i očima ali ukoliko do toga dođe odmah isprati vodom i sapunom.

Rok upotrebe:

18 meseci u originalnoj ambalaži na +5°C – 25°C.