Super elastik lepak

Lepak za pločice 09
јул 20, 2018
Cool Uni lepak
јул 20, 2018

 

 

COOL super elastik lepak

Opis:

Lepak za za lepljenje i armiranje toplotno-izolacionih ploča od: stiropora, stirodura, kamene vune na mineralne podloge.

Sastav:

Izrađen je na bazi polimera, cementa i specijalnih aditiva. Sadržaj rastvorljivog Cr (VI) u proizvodu je manji od 0,0002% u okviru roka i i uslova lagerovanja koje propisuje proizvodjač.

Upotreba:

Priprema podloge: Podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, produžnog maltera, gasbetona, salonita i dr., moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste i nesmrznute. Priprema mase: Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 6 - 6,5 litara vode, ručno ili elektromešačem, dok masa ne postane homogena. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovno promešati. Način primene: Lepljenje : COOL SUPER ELASTIK lepak nanositi trakasto uz ivice ploče i tačkasto( 3-5) po sredini, a zatim ploču pritisnuti na pripremljenu podlogu sa preklopom od 10 mm. Preporučeno tiplovanje stiropornih ploča po pravilu najmanje 6 tiplova na m². Pokrivena površina ploče lepkom mora biti veća 40 %. Obrada : Na zalepljene ploče (nakon 2 dana) COOL SUPER ELASTIK lepak naneti metalnom gletaricom u debljini od 2 - 3 mm sa preklopom od 10 mm. Ostaviti da se sloj osuši 48 sati (pri normalnim uslovima), a potom završno obraditi dekorativnim malterom. Ukupna debljina filma nanetog lepka do 4 mm. Optimalna radna temperatura je od +5 do +30°C.

Izdašnost:

Lepljenje: Stiropor 3 - 4 kg/m²; od 4 - 5 kg/m² EPS ; od 6 - 7 kg/m² za MV i armiranje.

Rok upotrebe:

Najmanje 12 meseci u fabrički zatvorenoj ambalaži, u suvim i provetrenim prostorijama na temperaturi od +5 do +30°C.

Vrsta pakovanja:

25 kg.