Uljana boja za drvo

Nitro – osnovna boja za metal
јул 20, 2018
Glet masa
јул 20, 2018

 

 

Uljana boja za drvo

Bela
Za zaštitu drvenih površina

Opis:

Namenjena je za zaštitu drveta, a može se koristiti kao podloga za nanošenje završnih premaza na bazi alkidnih smola.

Sastav:

Na bazi sušivih alkidnih smola, pigmenata i punila.

Upotreba:

Dobro promešati pre upotrebe. Površina za nanošenje mora biti suva, bez masnoća, rđe i drugih nečistoća. Boja se nanosi četkom, pištoljem ili umakanjem u jednom ili u dva sloja. Drugi sloj se nanosi posle sušenja od 12 sati. Za razređivanje boje i pranje pribora koristiti uljani razređivač.

Izdašnost:

Sa 1 kg boje može se premazati oko 6 - 8 m² u jednom sloju.

Rok upotrebe:

3 godine u originalnoj ambalaži.

Vrsta pakovanja:

0.9 l, 3.5 l i 25 l.