Uslovi i Pravila Korišćenja

Opšti Uslovi i Pravila Korišćenja

Posetom vebsajta www.nevenacolor.co.rs (u daljem tekstu “sajt”) prihvatate uslove korišćenja sajta, a koji su navedeni u daljem tekstu. Savetujemo posetiocima da pažljivo pročitaju navedene uslove i pravila, budući da se samo korišćenje sajta ima tumačiti kao da ste iste uslove i pravila pročitali, razumeli i prihvatili. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima i pravilima, imate pravo da odustanete od korišćenja sajta. Vlasnik sajta je Nevenacolor d.o.o. Iz Leskovca. (u daljem tekstu “vlasnik sajta”).

Korisnik sajta snosi potpunu odgovornost za eventualno nastalu materijalnu ili nematerijalnu štetu korisnika usled korišćenja sajta suprotno ovim uslovima i pravilima. Vlasnik sajta ne odgovara za eventualnu nedostupnost sadržaja na sajtu ili veb stranice, usled tehničkih poteškoća nastalih usled nepredviđenih okolnosti ili više sile. Vlasnik sajta se obavezuje da eventualno nastale tehničke probleme i poteškoće u radu veb sajta otkloni u najkraćem mogućem roku.

Sadržaj sajta i intelektualna svojina

Sav sadržaj na ovom sajtu (tekst, slike, grafički elementi, dokumenta, ilustracije i žigovi) je vlasništvo Nevenacolor d.o.o. Iz Leskovca. i kao takav podleže autorskopravnoj zaštiti u skladu sa odgovarajućim Zakonom Republike Srbije. Vlasnik sajta zadržava sva autorska prava, te se svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje i distribucija sadržaja sajta ima smatrati krivičnim delom i povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Vlasnik sajta zadržava pravo da izmeni, ukloni ili doda sadržaj na sajtu, bez prethodnog obaveštenja korisnika.

Prikupljanje i skladištenje ličnih podataka

Popunjavanjem kontakt forme na kontakt stranici, dajete nam svoje lične podatke i saglasnost da ih obrađujemo, koristimo i čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08) i ovim obaveštenjem.

Nevenacolor d.o.o. prikuplja podatke o Vašem imenu i prezimenu i adresi elektronske pošte, samo kada nam se dobrovoljno dostave na ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije i isključivo u svrhe poboljšanja korisničkog iskustva.

Nevenacolor d.o.o. takođe prikuplja podatke o softveru Vašeg računara i/ili mobilnog telefona (IP adresa, pretraživač, domen, vreme pristupa, operativni sistem) koji nam omogućavaju da pružimo korisnički prilagođen pristup sajtu.

Prikupljeni podaci predstavljaju minimum potrebnih informacija i koriste se isključivo radi postupanja po zahtevu korisnika.

Nevenacolor d.o.o. preduzima sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08) i srodnim propisima.

Nevenacolor.co.rs koristi kolačiće (cookies), male tekstualne fajlove koji se postavljaju na računar ili mobilni telefon/tablet prilikom posete veb sajtu, sa ciljem da se unapredi vaše korisničko iskustvo.

Vaše lične podatke nećemo činiti dostupnim trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka, niti razmenjivati sa licima izvan sistema pripreme i uređivanja ovog sajta. Oni su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.

Naš softver može sadržati linkove ka drugim veb stranicama. Nevenacolor d.o.o. nije odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaje drugih veb stranica.

Saglasnost na prikupljanje, obradu i korišćenje ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku. Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa prikupljanjem, obradom ili korišćenjem Vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate preko adrese Nevenacolor d.o.o., Đorđa Stamenkovića bb, 16000 Leskovac,Srbija, ili putem elektronske pošte na info@nevenacolor.co.rs. Svako korišćenje sajta www.nevenacolor.co.rs podleže gore navedenim uslovima i pravilima korišćenja

Vlasnik sajta zadržava pravo da sadržaj Politike o privatnosti može promeniti u bilo koje vreme, bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena Politike o privatnosti biće objavljena na ovoj veb stranici.