Cool AKRILFAS

COOL AKRILFAS je kvalitetna boja za fasade na bazi akrilata. Odlično prianja na mineralnu podlogu, visoke pokrive
moći i beline, paropropusna, vodoodbojna, postojana na atmosferske uticaje i UV zračenje. Koristi se za zaštitu i
dekoraciju spoljašnjih zidnih površina, za zaštitu zidova u enterijeru od : raznih vrsta maltera, betona, gas-betona, opeka,
reparaciju i bojenje starih fasadnih površina i sl. Ne preporučuje se upotreba i bojenje za sveže još nekarbonizovane
krečno i krečno-cementne površine( stare najmanje 28 dana).

Upotreba:

Pre nanošenja COOL AKRILFAS boje površine moraju biti suve, sa starih, oštećenih površina ukloniti prašinu, masti,
vodorastvorne soli slabo vezane delove i druge elemente koji se krune i otpadaju (mehanički na suvo ili pranjem). Sve
neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim COOL materijalom. Pre bojenja, zidove impregnirati COOL podlogom u
zavisnosti od stanja površine(po preporuci proizvodjača). Nanosi se četkom, valjkom ili špricanjem u dva sloja. Pre
upotrebe boju razrediti vodom od 10-15%. Pre razredjenja dobro izmešati sadržaj kante. Drugi sloj naneti preko
osušenog prvog sloja nakon 4-6 h. Zahtevana nijansa dobija se mešanjem COOL AKRILFAS i COOL koncentrat tonera
(pastelni tonovi).
Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Rok upotrebe i skladištenje:

18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži, pri temperaturi od +5ºC do +25ºC. Ne sme smrznuti!

Izdašnost:

170 – 310 ml/m² u dva sloja u zavisnosti od poroznosti i upojnosti podloge.

Vrsta pakovanja:

 8 kg i 25 kg