Cool AKRILNI EMAJL ZA REPARACIJU KADA - KADA FRESH

Akrilni emajl koji se koristi za sanaciju i reparaciju manjih oštećenih površina kade.

Upotreba:

Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja. Kod metalnih kada akrilni emajl za reparaciju nanosi se preko osnovne COOL akrilne temeljne boje za metal, kod plastičnih kada reparacija se vršisamo COOL akrilnim emajlom. Za čišćenje kade, nakon reparacije, ne treba koristiti jaka hemijska i abrazivna sredstva. Površinu kade, pre farbanja, treba očistiti od eventualne rđe, kamenca, silikona i bilo kakvih naslaga sapuna ili masnoća kako bi farbanje imalo trajniji efekat. Očišćenu i odmašćenu površinu prebrusiti odgovarajućim brusnim papirom (180-220) i dobro osušiti kako bi akrilna boja bolje prianjala. Veća oštećenja kade (veće naprsline, pukotine ili rupe od 2-3 cm) potrebno je sanirati adekvatnim poliestar setom za kade. COOL akrilni emajl za reparaciju kade pre upotrebe razrediti sa max 10% vode i dobro promešati. Drugi sloj nanositi nakon sušenja prvog sloja od 6-8 h. Alat nakon upotrebe odmah oprati vodom. Optimalna radna temperatura primene je od +10ºC do + 30ºC.

Rok upotrebe i skladištenje:

18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do + 25ºC. Čuvati od smrzavanja.

Izdašnost:

8-10 m2/l u jednom sloju.

Vrsta pakovanja:

0.45 l