Cool Uni lepak

COOL BASIC lepak, građevinski lepak, izrađen na bazi polimera i cementa koristi se za lepljenje toplotno-izolacionih ploča od stiropora na mineralne podloge.

Nije namenjen za lepljenje (armiranje) mrežice niti kao završni sloj.

Upotreba:

Podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, produžnog maltera, gasbetona, salonita i dr., moraju biti ravne,
čvrste, suve, čiste, bez slabo vezanih delova i masnih mrlja.
Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 6 litara vode elektromešačem dok masa ne postane homogena, bez
grudvica. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovo promešati. Ovako pripremljena masa spremna je za
ugradnju i mora se utrošiti u roku od 2 sata.
COOL BASIC LEPAK nanositi trakasto uz ivice ploče i tačkasto po sredini, a zatim ploču pritisnuti na pripremljenu
podlogu. Trake po obodu ploče treba nanositi u širini od 3 do 5 cm i debljini od 1 do 2 cm. Preporučeno tiplovanje
stiropornih ploča po pravilu najmanje 6 tiplova na m 2 . Pokrivena površina ploče lepkom mora biti veća od 40 %.
Obrada termo-izolacionih EPS ploča: Na zalepljene ploče COOL BASIC lepkom nakon 2 dana metalnom gletaricom
naneti COOL UNI LEPAK u debljini od 2 do 3 mm i izvršiti utiskivanje mrežice po celokupnoj fasadnoj površini.
Ostaviti da se sloj osuši 48 sati (pri normalnim uslovima), a potom završno obraditi COOL dekorativnim malterom.
Nakon upotrebe alat oprati vodom.

Rok upotrebe i skladištenje:

12 meseci u fabrički zatvorenoj ambalaži, u suvim i provetrenim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C.

Izdašnost:

3.0 -4.0 kg/m²

Vrsta pakovanja:

25 kg