Cool BOJA ZA BETON - AQUA

Akrilni vodorazredljivi, visokopokrivni premaz za zaštitu i dekoraciju betonskih površina.
Otporna na habanje, UV stabilna, trajna, lako primenljiva.

COOL-boja-za-beton-ton-karta

Upotreba:

Pre nanošenja COOL boje za beton površine moraju biti suve, bez prašine i masnoće. Sve neravnine i pukotine popraviti odgovarajućim COOL materijalom. Pre bojenja površine impregnirati COOL podlogom. Nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja. Pre upotrebe boju razrediti sa 10% vode. Drugi sloj naneti preko osušenog prvog sloja nakon 4-6 h. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Vrsta pakovanja:

1 kg i 5kg

Izdašnost:

8-10 m2/kg u dva sloja u zavisnosti od poroznosti upojnosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje:

18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do + 25ºC.Čuvati od smrzavanja.