Cool brzosušivi emajl

COOL BRZOSUŠIVI EMAJL je završni brzosušivi premaz namenjen za zaštitu i dekoraciju metalnih površina.

Upotreba:

Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja preko Brzosušive osnovne antikorozivne boje za metal. Sledeći sloj se može naneti nakon 1-2 h. Pre upotrebe Brzosušivi emajl razrediti sa 5-10% razređivačem za brzosušive boje.
Alat nakon upotrebe odmah oprati Nitro razređivačem.

Vrsta pakovanja:

0.75 l

Izdašnost:

4-6 m2/l u dva sloja

Rok upotrebe i skladištenje:

36 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži na temperaturi od +5ºC do + 25ºC.