Cool glet masa

Praškasta glet masa na bazi kreča je jednokomponentna masa koja se koristi za fino izravnjavanje zidova i plafona u enterijeru. Izrađena je od polimernih veziva, punila, ugušćivača i odgovarajućih aditiva. Nanosi se ručno, nerđajućom metalnom gletaricom u dva slojadebljine do 4 mm, na sve vrste maltera, betona igipsanih ploča, kao i na već bojene zidove.

Upotreba:

Površina mora biti očišćena od prašine i drugih elemenata koji se krune i otpadaju, a glatki stari premazi izbrušeni. Pre nanošenja preporučuje se impregnacija sa COOL podlogom (prema uputstvu proizvođača). Praškasta glet masa na bazi kreča se priprema tako što se na jedan deo vode, ručno ili električnim mešačem umeša cca 2,5 težinska dela praškaste glet mase( cca 8,75l vode i 25kg praškaste mase). Tako pripremljena masa primenjuje se nakon 10 min. Pre upotrebe pripremljenu smesu obavezno dobro promešati. Pripremljena masa se nanosi nerđajućom gletaricom u tankom sloju, 1 – 2mm. Po potrebi naneti u dva sloja. Sušenje između slojeva 4 – 6 h. Nakon sušenja masu izbrusiti finim brusnim papirom. Alat odmah oprati vodom. Optimalna radna temperatura +5°C do +35°C. Površina biva suva na dodir 4 – 6h, a površina je suva za brušenje nakon 12 h.

Rok upotrebe i skladištenje:

Originalno zatvoren i na preporučeni način skladišten (suva prostorija, temperatura od +5°C do +35°C) proizvod je upotrebljiv 12 meseci.

Izdašnost:

1.0 – 1.5kg/m² u jednom sloju.

Vrsta pakovanja:

5 kg i 25 kg