Cool lepak za pločice 016

COOL 016 lepak za keramičke pločice je elastični lepak izradjen na bazi hidrauličnih veziva, sintetičkih polimera, specijalnih aditiva i vlakana, posebno odabranih punila i filera. Namenjen je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, za lepljenje pločice napločicu, za lepljenje keramike na čvrste, zidne, podne i fasadne površine (izradjene od maltera na bazi cementa, kreča i betona) visoke čvrstoće dobre prionljivosti.

Upotreba:

Podloga na kojoj se polažu keramičke pločice mora biti čvrsta, suva, čista, nesmrznuta, nosiva, bez masnoća i soli. Neravne podloge moraju biti sanirane. Za upijajuće podloge, pre nanošenja lepka površine obavezn ogrundirati COOL impregnacijom (po preporuci proizvodjača). Priprem amase: Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 7 l vode, ručno ili elektromešačem, dok masa ne postane homogena, bez grudvica. Prah dodavati lagano i uzstalno mešanje. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovno intenzivno promešati i po potrebi dodati vode do odgovarajuće konzistencije lepka. Pripremljenu smešu lepka treba utrošiti u roku od 2 – 3 sata zavisno od uslova rada. Način primene: Lepak za keramičke pločice COOL 016 se nanosi nazubljenom gletaricom. Postupak je da se prvo ravnom stranom gletarice nanese lepak, a potom se nanešena masa razvuče nazubljenom stranom gletarice sa dubinom zuba od 4 do 6 mm pri lepljenju pločica normalnih veličina od 10 do 20 cm. Za lepljenje pločica većih dimenzija koristi se alat savećom dubinom zuba. Pokrivena površina pločice lepkom mora biti najmanje 65%. Nakon postavljanja pločicа, alat odmah isprati vodom. Praznine-fuge izmedju zidnih pločica nakon 24 h, a podnih nakon 48 h ispuniti COOL masom za fugovanje. Otvoreno vreme nanešenog lepka pri normalnim uslovima 23°C irеlativne vlažnosti vazduha 60% iznosi 30 min. Pre lepljenja upijajuće keramičke pločice i standardne pločice potopiti u vodu. Optimalna radna temperatura prilikom ugradnje pločica treba biti u opsegu od +5 do +30°C. Povišena vlaga i niske temperature produžavaju vreme sušenja i očvršćavanja lepka. Dilatacijske spojeve popuniti trajno elastičnim kitom. Vreme sušenja od lakog do punog opterećenja je od 24h do 8 dana.

Rok upotrebe i skladištenje:

Najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje u fabrički zatvorenoj ambalaži, u suvim i provetrenim prostorijama na temperaturi od +5 do +30°C.

Izdašnost:

Lepljenje: 2,5 – 4,0 kg/m² u zavisnosti od kvaliteta podloge, pločica, tehnike i debljine nanosa.

Vrsta pakovanja:

25 kg