Cool NC 016

Specijalni osnovni premaz za sigurno vezivanje lepka COOL 016 na keramičke pločice pri lepljenju pločice na pločicu. Koristi se za absorbujuće podlogei problematične površine sa osobinom brzog sušenja. Primenjuje se na cementnim i suvim površinama kao što su gipsane ploče, beton, pločice itd.

Upotreba:

Pre nanošenja COOL NC 016 razrediti sa vodom u odnosu 1:3 (1 deo NC COOL 016 i 3 dela vode). Na drvenim površinama se primenjuje nerazredjen. Nanosi se u tankom iravnom sloju četkom, bez stvaranja neravnina i reljefnih struktura. U zavisnosti od uslova pri aplikaciji premaza, sušenje premaza se može produžiti. Optimalna radna temperatura je od +5°C do + 30°C. Ne sme se koristiti ispod +5ºC. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Izdašnost:

40 – 130 ml/m² u dva sloja u zavisnosti od poroznosti i upojnosti podloge.

Rok upotrebe i skladištenje:

18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do +25ºC. Ne sme mrznuti.

Vrsta pakovanja:

1 l