Cool-NOVA-ART-DINA

COOL NOVA ART DINA je visokokvalitetna ekološka vodoperiva akrilna boja, izrađena na bazi posebnih vodenih disperzija, kvalitetnih punila i specijalnih efektnih pigmenata. Namenjena je za dekoraciju i zaštitu unutrašnjih zidnih površina, za dobijanje vizuelno lepih za oko reljefnih površina i posebnih efekata. Odlikuje je dobra paropropusnost i jednostavna je za nanošenje. Dostupna je u četiri nijanse: srebrna, zlatna, bronzana i antracit

Upotreba:

COOL NOVA ART DINA je pripremljena boja za nanošenje i nije potrebno razređenje vodom. Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta,
suva, čista, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Neravne površine izravnati COOL GLET MASOM. Pre nanošenja dekorativne tehnike
površine treba premazati COOL DECOR PRAJMEROM, vreme sušenja prajmera minimalno 6 h.
COOL NOVA ART DINA se nanoši širokom farbarskon četkom najčešće u jednom sloju, a u zavisnosti od željenog efekta moguće je
nanošenje u dva sloja. Krajni izgled površine se dobija različitim tehnikama nanošenja. U zavisnosti od različitih pokreta i tehnika aplikatora
dobijaju se različite šare na zidu. Tehnika nanošenja: 1. COOL NOVA ART DINA nanositi u jednom sloju laganim pokretima četke u jednom
pravcu na površini od 1-2 m2.

Nakon 5 do 10 minuta ponovo lagano preći suvom četkom preko nanetog materijala kako bi kreirali konačan
izgled i uklonili tragove četke. 2. Materijal u manjim količinama postepeno nanositi u jednom sloju kosim, vertikalnim ili horizontalnim
pokretima četke (u obliku osmice) na površini od 1-2 m2. Nakon 5 do 10 minuta ponovo lagano preći suvom četkom preko nanetog
materijala suprotnim pokretima od prethodnih kako bi dobili konačan izgled. Prvi sloj je suv pri normalnim uslovima sušenja od 4 do 6 sati i
zavisi od debljine nanosa.
Optimalna radna temperatura je u opsegu od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.
Alat odmah oprati vodom.

Rok upotrebe i skladištenje:

18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do + 25ºC.

Izdašnost:

125-185 ml/m2 u dva sloja u zavisnosti od poroznosti i upojnosti podloge.

Vrsta pakovanja:

1l