Cool PODLOGA ZA LAK ZA PARKET

Namenjena je za pripremu parketa i drugih drvenih površina pre nanošenja završnog laka za parket.

Upotreba:

Nanosi se u jednom sloju valjkom ili četkom na prethodno pripremljenu podlogu. Pre upotrebe COOL LAKA ZA PARKET NA VODENOJ BAZI preporučuje se COOL PODLOGA ZA LAK ZA PARKET. Parket mora biti suv, bez voska, prašine i masnoće. Za razređivanje (5-10%) I pranje alata koristi se voda

Vrsta pakovanja:

0,75 l i 2,5 l

Izdašnost:

5-7 m²/l u jednom sloju.

Rok upotrebe i skladištenje:

18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do +25ºC. Ne sme smrznuti.