Cool Podloga

COOL PODLOGA se koristi za impregnaciju zidova pre nanošenja disperzionih boja. Poboljšava prianjanje novih premaza, smanjuje propustljivost podloge i smanjuje potrošnje završnih premaza.

Upotreba:

Površina mora biti suva, bez prašine, nevezani hčestica i drugih nečistoća, masnoća, delova starih maltera i betona. Za primenu potrebno je razrediti vodom u odnosu 1:4, 1:5 i 1:9. COOL AKRILNA PODLOGA se nanosi četkom ili valjkom. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Vrsta pakovanja:

1 l  i  5 l

Izdašnost:

200 – 300 g/m², razređene emulzije.

Rok upotrebe i skladištenje:

18 meseci od datuma utisnutog na ambalaži. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj fabričkoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do +25ºC. Čuvati od smrzavanja.