COOL PODLOGA ZA FASADNE MALTERE

COOL PODLOGA ZA FASADNE MALTERE

COOL PODLOGA ZA FASADNE MALTERE je podloga izrađena na bazi specijalnih emulzija, pigmenata, aditiva i punila. Namenjena je za ujednačavanje, neutralizaciju i  učvršćavanje podloge pre nanošenja COOL FASADNOG MALTERA.

Upotreba:

Zidne površine na kojima se nanosi COOL PODLOGA ZA FASADNE MALTERE  moraju biti čiste, suve, čvrste i bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i slično. Sve površine na bazi krečnih, cementnih i cementno-krečnih maltera, betonskih površina moraju biti stare najmanje 28 dana. Pre upotrebe potrebno je dobro promešati sadržaj u kanti, a zatim razrediti sa 15-20% vode. Podlogu nanositi dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Preporuka je da nijansa COOL PODLOGE ZA FASADNE MALTERE bude u istoj nijansi kao i nijansa završne disperzione boje ili maltera. Temperatura vazduha i podloge prilikom nanošenja treba da bude u opsegu od +5 do +30 °C. Ne raditi po direktom suncu, magli, vetru i kiši. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja.

Odmah nakon upotrebe alat oprati vodom.

Ne sme da smrzne!

Rok upotrebe i skladištenje:

18 meseci čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5ºC do + 25ºC.

Izdašnost:

200-250 g/m 2

Vrsta pakovanja:

25 kg