Cool Super elastik lepak

Lepak za zalepljenje i armiranje toplotno-izolacionih ploča od: stiropora, stirodura, kamene vune na mineralne podloge. Izrađen je na bazi polimera, cementa i specijalnih aditiva.

Upotreba:

Priprema podloge: Podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, produžnog maltera, gas betona, salonita i dr., moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste i nesmrznute. Priprema mase: Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 6 – 6,5 litara vode, ručno ili elektromešačem, dok masa ne postane homogena. Smešu ostaviti da odstojicca 10 minuta i ponovno promešati. Način primene: Lepljenje : COOL SUPER ELASTIK lepak nanositi trakasto uz ivice ploče i tačkasto( 3-5) po sredini, a zatim ploču pritisnuti na pripremljenu podlogu sa preklopom od 10 mm. Preporučeno tiplovanje stiropornih ploča po pravilu najmanje 6 tiplovana m². Pokrivena površina pločele pkom mora bitiveća 40 %. Obrada : Na zalepljene ploče (nakon 2 dana) COOL SUPER ELASTIK lepak naneti metalnom gletaricom u debljini od 2 – 3 mm sa preklopom od 10 mm. Ostaviti da se sloj osuši 48 sati (pri normalnim uslovima), a potom završno obraditi dekorativnim malterom. Ukupna debljina filma nanetog lepka do 4 mm. Optimalna radna temperatura je od +5 do +30°C.

Rok upotrebe i skladištenje:

12 meseci u fabrički zatvorenoj ambalaži, u suvim i provetrenim prostorijama na temperaturi od +5 do +30°C.

Izdašnost:

Lepljenje: Stiropor 3 – 4 kg/m²; od 4 – 5 kg/m² EPS ; od 6 – 7 kg/m² za MV i armiranje.

Vrsta pakovanja:

25 kg