Cool Uni lepak

COOL Uni građevinski lepak za stiropor i mrežicu izrađen je na bazi polimera i cementa za lepljenje toplotno-izolacionih ploča od stiropora i armiranje mrežice

Upotreba:

Priprema podloge: Podloge od betona starog najmanje 2 meseca, opeke, produžnog maltera, gas betona, salonita i dr., moraju biti ravne, čvrste, suve, čiste i ne smrznute.
• Pripremamase: Sadržaj vreće od 25 kg zamešati sa cca 6 litara vode, ručno ili elektro mešačem, dok masa ne postane homogena. Smešu ostaviti da odstoji cca 10 minuta i ponovno promešati.
• Način primene: Lepljenje izolacionih ploča: COOL lepak nanositi trakasto uz ivice ploče i tačkasto po sredini, a zatim ploču pritisnuti na pripremljenu podlogu. Preporučeno tiplovanje stiropornih ploča po pravilu najmanje 6 tiplovana m². Pokrivena površina ploče lepkom mora bitiveća od 40%. Optimalna radna temperatura je od +5°C do +30°C.
• Obrada izolacionih ploča: Na zalepljene ploče (nakon 2 dana) COOL lepak naneti metalnom gletaricom u debljini od 2 – 3 mm. Ostaviti da se sloj osuši 48 sati (pri normalnim uslovima), a potom završno obraditi dekorativnim malterom. Optimalna radna temperatura je od +5 do +30°C.

Rok upotrebe i skladištenje:

12 meseci u fabrički zatvorenoj ambalaži, u suvim i provetrenim prostorijama na temperaturi od +5°C do +30°C.

Izdašnost:

3.0 -4.0 kg/m²

Vrsta pakovanja:

25 kg