Cool AKRILNI RAZREĐIVAČ

Razređivač za nitro i akrilne premaze sa neograničenim rokom trajanja.

Vrsta pakovanja:

PET 0.9 l i 4.8 l
LIM 0.9 l