Hemmax FIRNAJZ

Koristi se za impregnaciju drveta. Drvo obrađeno firnajzom smanjuje upijanje podloge kod nanošenja sledećih slojeva premaznih sredstava i pruža zaštitu od atmosferskih, hemijskih i bioloških uticaja.

Upotreba:

Površina za nanošenje mora biti suva, bez masnoća i drugih nečistoća. Firnajz se nanosi četkom, pištoljem ili umakanjem u jednom sloju. Za razređivanje i pranje pribora koristiti uljani razređivač.

Vrsta pakovanja:

0.9 l

Izdašnost:

10-12 m²/l.

Rok upotrebe i skladištenje:

12 meseci u originalnoj ambalaži.