Hemmax NITRO EMAJL LAK ZA DRVO I METAL

Nitro premaz za drvoi metal. Namenjen je za zaštitu drvenih i metalnih površine. Odlikuje se brzim sušenjem, dobrom adhezijom, tvrdoćom i elastičnošću.

HEMMAX-nitro-email-lak-ton-karta

Upotreba:

Pre upotrebe dobro promešati. Površina na koju se nanosi treba da bude suva i čista. Potrebno je da kao podloga bude naneta Nitro osnovna boja, preko koje se nanosi Nitro emajl. Boja se nanosi pištoljem, četkom ili umakanjem. Za razređivanje i pranje alata koristi se Nitro razređivač. Sušenje: Na temperaturi od 20°C za 30 min. Potpuno suvo za 2 – 3 časa.

Izdašnost:

Sa 1 l boje može se premazati oko 10 – 12 m² u jednom sloju.

Rok upotrebe i skladištenje:

3 godine u originalnoj ambalaži.

Vrsta pakovanja:

0.75 l, 2.5 l i 20 l