Hemmax NITRO GRUND osnovna boja za drvo

Namenjen je za grundiranje drvenih površina kao podloga za nanošenje nitro emajla, poliuretanai dr.
Odlikuje se brzim sušenjem, dobrom adhezijom, dobrom elastičnošću i lako se brusi. Posle sušenja omogućuje nanošenje drugih premaza.

Upotreba:

Pre upotrebe dobro promešati. Za razređivanje boje i pranje alata koristi se nitro razređivač. Nitro osnovna boja za drvo se nanosi na brušenu, suvu, odmašćenu drvenu površinu pištoljem, četkom ili umakanjem.

Vrsta pakovanja:

0,9 l, 3,5 l i 25 l

Izdašnost:

Sa 1 kg boje može se premazati 6 – 8 m² u jednom sloju.

Rok upotrebe i skladištenje:

3 godine u originalnoj ambalaži.