Hemmax PROFESSIONAL EMAJL LAK ZA DRVO I METAL

Koristi za zaštitu i dekoraciju raznih vrsta podloga(metal i drvo), za unutrašnju ispoljašnju primenu.

HEMMAX-email-profesional-ton-karta

Upotreba:

Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u jednom ili dva sloja. Sledeći sloj se nanosi posle 12 sati. Površina za nanošenje treba da bude suva, čista, bez prašine i masnoće. Zavisno od temperature sredine suši se za 8 – 12 časova. Za razređivanje i pranje alata koristi se uljani razređivač.

Izdašnost:

Sa 1 kg može se premazati 8 – 10 m² u jednom sloju.

Rok upotrebe i skladištenje:

36 meseci u originalnoj ambalaži.

Vrsta pakovanja:

0.75 l, 2.5 l,20 l i 200 l