NEVENALUX NITRO BAJC

Osnovni premaz za zaštitu i dekoraciju drvenih površina. Ističe prirodnu teksturu drveta.

Upotreba:

Nanosi se u jednom sloju na obrušenu, suvu i čistu površinu. Za pranje alata koristi se nitro razređivač R 300. Period sušenja je 30 minuta, da bi površina bila suvana dodir. Za nanošenje narednog sloja sačekati 12 h.

Paleta boja:

Bezbojna, bor, tik, orah, plava, mahagoni, hrast, palisander, kesten, crveni, ebonos i zelena

Izdašnost:

Sa 1 l premaza može se premazati 8 – 10 m² u jednom sloju.

Rok upotrebe i skladištenje:

36 meseci u originalnoj ambalaži na temperaturi 5 – 25°C.

Vrsta pakovanja:

0.75 l, 5 l i 20 l